inköparna. är ett nätverk av och för personer med stark yrkesmässig koppling till strategiskt inköp. Syftet med nätverket är att underlätta för medlemmar att diskutera idéer, lösningar eller problem och för att skapa nya perspektiv.

 

 

Om nätverket inköparna

 

2008.01.14 startades nätverket i försiktig takt

 

Upplägg

Min ambition med nätverket är blygsam. Jag hoppas att jag kommer få möjlighet att diskutera problem, uppslag och idéer som kan hjälpa både mig och er andra att utvecklas, främst inom inköpsområdet. Det finns inget kommersiellt intresse i nätverket och inga kostnader kopplat till användandet. Alla medlemmar i startskedet är inbjudna personligen av mig (Morgan Jansson) eftersom de alla är rutinerade och erfarna inköpare på medelstort- eller stort företag (med termen "inköpare" menar jag strategisk inköpare, inköpschef eller motsvarande).

 

Jag hoppas också att det kan skapa värde för er, det är själva bränslet i nätverket, dvs att vi genom diskussioner skapar mervärde för varandra.

 

Vidare hoppas jag att nätverket snart får ett eget liv där alla gemensamt bidrar till innehållet och eventuella träffar. Jag kommer styra det åt det informella hållet till en början; t ex ta en öl och dela med sig av förhandlingsstrategier.

 

Regler

Inriktningen på inköp är självklar och det finns egentligen bara en grundregel för deltagandet, alla är här i sitt eget intresse och vi använder informationen med omdöme. Det behöver inte sägas att det ibland kan angränsa till företagsinterna ämnen vilka givetvis måste behandlas med hög integritet. Därav också en sluten blogg där endast utvalda och godkända medlemmar som skriftligen godkänt att behandla informationen med sekretess har tillgång till information. Kom därför ihåg att inte lämna ut ditt lösenord utan be gärna intresserade att kontakta nätverkets administratör. Nätverket genom sin administratör förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar och/eller ta bort meddelanden som uppenbart inte är i linje med nätverkets syfte.

 

Personuppgifter

Givetvis är det upp till var och en att visa sin identitet men jag förespråkar starkt att vi alla använder "öppna kort". Det bidrar till trovärdighet om man känner till lite om varandras bakgrund.

 

Det är endast nätverkets administratör som känner identiteten och kontaktuppgifterna på medlemmarnas alias. Inga kontaktuppgifter delas ut till externa parter. Eftersom nätverket består av inköpsansvariga är det flera organisationer som löpande vill ha kontaktuppgifter till medlemmarna. Nätverkets administratören ansvarar för att medlemmarna förskonas från spam och säljare och medlemmarna ska inte heller utnyttja nätverket i kommersiella syften.

 

Inköparbloggen

Jag testar det här med bloggande för första gången och vi får väl se om det är ett fungerande medium. Kom gärna med synpunkter av alla slag!


Varmt välkommen hälsar,

 

Morgan Jansson